СЦ «РОБИМ ГУД» пропонує партнерство сервісним центрам по всій країні!

Ми готові співпрацювати на взаємовигідних умовах з регіональними партнерами.

Після укладення договору Ваші клієнти та співробітники в будь-який момент зможуть розраховувати на якісний оперативний ремонт особистих або корпоративних мобільних телефонів та інших пристроїв, які ми обслуговуємо.

З питань співпраці пишіть нам на e-mail: vip@robimgood.com.ua

Пропозиція для виробників

У будь-якої відомої компанії, що увійшла на український ринок, рано чи пізно виникає необхідність організувати післяпродажне сервісне обслуговування продукції. Репутація виробника та рівень продажів залежать від якості сервісу.

Існують два шляхи вирішення проблеми:

 1. Створення на території України сервісного відділу, діяльність якого буде спрямована на розвиток сервісних мереж в регіонах, імпортування запасних частин, забезпечення технічної підтримки сервісними партнерами, обробка звітів та оплата виконаних робіт.
 2. Довірити виконання необхідних операцій уповноваженій сервісній мережі, яка має сформовану інфраструктуру, технології та штат.

Безумовно, перший варіант більш важкий у виконанні в зв'язку з високими фінансовими витратами, труднощами організаційного характеру.

Схема ж роботи згідно з другого варіанта, тобто передачі повноважень сервісній мережі, використовується більшістю світових виробників.

Національна сервісна мережа «РОБИМ ГУД» пропонує вендорам послуги з організації сервісного обслуговування продукції на території України:

 • Розвиток сервісної мережі
 • Імпорт запасних частин
 • Технічна підтримка
 • Обробка звітів, оплата виконаних робіт
 • Повнофункціональний контроль роботи
 • Прийом і обробка претензій (рекламацій)

З питань організації сервісного обслуговування звертайтеся

по тел. (044) 392-02-01, (044) 392-02-03

або пишіть нам на e-mail: office@robimgood.com.ua

 

 

«РОБИМ ГУД» предлагает партнерство сервисным центрам по всей стране!

Мы готовы сотрудничать на взаимовыгодных условиях с региональными партнерами.

После заключения договора обслуживания ваши клиенты и сотрудники в любой момент смогут рассчитывать на качественный оперативный ремонт личных или корпоративных мобильных телефонов.

По вопросам сотрудничества пишите нам на e-mail: vip@robimgood.com.ua

Предложение для производителей

У любой известной компании, вошедшей на украинский рынок,  рано или поздно возникает необходимость организовать послепродажное сервисное обслуживание продукции. Репутация производителя и уровень продаж зависят от качества сервиса.

Существуют два пути решения проблемы:

 1. Создание на территории Украины сервисного отдела, деятельность которого будет направлена на развитие сервисных сетей в регионах, импортирование запасных частей, техническую поддержку сервисных партнеров, обработку отчетов и оплату выполненных работ.
 2. Доверить выполнение необходимых операций уполномоченной сервисной сети, которая имеет сложившуюся инфраструктуру, технологии и штат.

Безусловно, первый вариант более трудновыполним в связи с высокими финансовыми затратами, сложностями организационного характера.

Схема же работы согласно второму варианту, то есть передача полномочий сервисной сети, используется большинством мировых изготовителей. 

 

Национальная сервисная сеть «РОБИМ ГУД» предлагает вендорам услуги по организации сервисного обслуживания продукции на территории Украины:

 • Развитие сервисной сети
 • Импортирование запасных частей
 • Техническая поддержка
 • Обработка отчетов, оплата выполненных работ
 • Полнофункциональный контроль работы
 • Прием и обработка претензий (рекламаций)


По вопросам организации сервисного обслуживания обращайтесь
по тел. (044) 392-02-01 , (044) 392-02-03

либо пишите нам на e-mail: office@robimgood.com.ua